Членство в Первой Украинской Ассоциации Шеф-поваров
ПАКЕТ
ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ
Шеврон, значок, свидетельство члена Ассоциации
300 грн/год
Доступ к онлайн академии (полезные контакты, новости, мероприятия)
Скидки на форумы, саммиты, конгрессы, кубки, конкурсы и другие кулинарные мероприятия, которые проходят на всей территории Украины
Скидки от партнеров, в т.ч. скидка 10% на все курсы Кулинарной Академии Al.Cuisine
Доступ к базе знаний в онлайн академии (библиотека книг, статей, видео, в том числе видео со всех мастер-классов в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге)
Возможность бесплатно посещать мероприятия и мастер-классы от ПУАШП (видеозаписи доступны в онлайн академии)
ОНЛАЙН
2500 грн/год
ПРОДВИНУТЫЙ
5 000 грн/год
СТАРТОВЫЙ
ПАКЕТ
Шеврон, значок, свидетельство члена Ассоциации
Доступ к онлайн академии (полезные контакты, новости, мероприятия)
Скидки на форумы, саммиты, конгрессы, кубки, конкурсы и другие кулинарные мероприятия, которые проходят на всей территории Украины
Скидки от партнеров, в т.ч. скидка 10% на все курсы Кулинарной Академии Al.Cuisine
Доступ к базе знаний в онлайн академии (библиотека книг, статей, видео, в том числе видео со всех мастер-классов в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге)
Возможность бесплатно посещать мероприятия и мастер-классы от ПУАШП (видеозаписи доступны в онлайн академии)
ПАКЕТ
(Харьков)
3 000 грн/год
(Днепр, Запорожье)
Шеврон, значок, свидетельство члена Ассоциации
Доступ к онлайн академии (полезные контакты, новости, мероприятия)
Скидки на форумы, саммиты, конгрессы, кубки, конкурсы и другие кулинарные мероприятия, которые проходят на всей территории Украины
Скидки от партнеров, в т.ч. скидка 10% на все курсы Кулинарной Академии Al.Cuisine
Доступ к базе знаний в онлайн академии (библиотека книг, статей, видео, в том числе видео со всех мастер-классов в Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге)
Возможность бесплатно посещать мероприятия и мастер-классы от ПУАШП (видеозаписи доступны в онлайн академии)
2 700 грн/год
(Кривой Рог)
СКИДКИ:
10%
20%
25%
30%
при оформлении 2-х членских мест
при оформлении 3-х членских мест
при оформлении 4-х членских мест
при оформлении 5-ти и более членских мест
Оставьте заявку на членство в Ассоциации
СТАТУТ
Громадської організації
«ПЕРША УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ШЕФ-КУХАРІВ»
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ШЕФ-КУХАРІВ» (надалі – Асоціація) створена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
1.2. Асоціація є добровільним громадським об'єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Асоціації, визначеної цим статутом.
1.3. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4. Асоціація створена на невизначений термін.
1.5. Асоціація має повне найменування:
українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ШЕФ-КУХАРІВ»;
англійською мовою – "FIRST UKRAINIAN ASSOCIATION of CHEFS";
російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРВАЯ УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ШЕФ-ПОВАРОВ»,
1.6. Асоціація має скорочене найменування:
українською мовою – ГО «ПУАШК»;
англійською мовою – "FUAOC"
російською мовою – ОО «ПУАШП».
1.7. Діяльність Асоціації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади, тісному контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.
1.8. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту держаної реєстрації.
1.9. Асоціація може мати круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що зареєстровані у встановленому законом порядку, а також розрахунковий рахунок, інші рахунки в банках та інші ознаки, що визначені для юридичних осіб чинним законодавством.
1.10. Асоціація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ


2.1.Основна мета Асоціації це задоволення законних спортивних, соціальних, економічних, творчих, культурних, освітніх та інших спільних інтересів членів Асоціації, реалізація та захист їх прав та свобод, а також сприяння розвитку кулінарного мистецтва і кухарської (кулінарної) справи, в тому числі сприяння та створення умов для своїх членів для заняття кухарською (кулінарною) справою.
2. Завдання (напрями діяльності) Асоціації:
- репрезентація і захист своїх законних інтересів та законних інтересів своїх членів у державних та громадських органах;
- здійснення комплексних заходів по культурному, соціальному, духовному, емоційному, фізичному розвитку членів Асоціації;
- сприяння у вихованні та формуванні здорового, духовно та морально стійкого покоління населення України;
- сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню програм і проектів для членів Асоціації;
- інформаційна, методична і технічна підтримка членів Асоціації;
- проведення заходів, що сприяють популяризації Асоціації та її діяльності; організація і проведення культурно-масових заходів, організація і проведення семінарів, консультацій, тренінгів, майстер-класів, конференцій, моніторингів, змагань, виставок та інших подібних заходів (основна діяльність Асоціації);
- розповсюдження інформації і пропагування своїх ідей та цілей;
- сприяння популяризації правових, економічних, соціальних та культурологічних знань;
- організація власної бібліотеки, фонотеки, відеотеки та інших інформаційних фондів;
- участь у поширенні досягнень української та зарубіжної культури та науки в галузі кулінарної справи, з цією метою налагодження міжнародної співпраці з відповідними навчальними закладами, організаціями, асоціаціями, установами, службами зарубіжних країн;
- створення колективів для розробки і реалізації проектів, програм відповідно до статутних завдань, залучення до співпраці спеціалістів, фахівців, науковців на договірних або добровільних засадах;
- участь у міжнародному співробітництві та реалізації національних, державних та недержавних програм, спрямованих на сприяння розвитку кулінарного мистецтва і кухарської (кулінарної) справи;
- організація змістовного дозвілля членів Асоціації;
- виступ у якості учасника цивільно-правових відносин, набуття майнових і немайнових прав:
- відрядження для проведення переговорів про участь в будь-яких інших заходах членів Асоціації, інших осіб за дорученням Асоціації;
- створення установ та організацій; заснування засобів масової інформації;
- брання участі у громадській діяльності;
- внесення пропозицій до органів влади і управління;
- одержання від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
- підтримка державних та регіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програм;
- популяризація професії шеф-кухаря і шеф-кондитера в Україні та за кордоном;
- сприяння розвитку ресторанної індустрії України;
- співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування ресторанної індустрії України;
- участь у навчанні молодих фахівців ресторанної індустрії в України та закордоном, в тому числі, але не обмежуючись кухарів, кондитерів і т.п.;
- створення бібліотеки професійної літератури;
- підбір учасників та створення команд для участі у професійних кулінарних конкурсах і салонах;
- сприяння у підборі професійних кадрів для підприємств ресторанної індустрії;
- захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- технічна інформація та освіта учасників Асоціації, а саме:
а) роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
б) розповсюдження професійних знань, передового досвіду про ефективні технології та практики, впровадження заходів зниження витрат і т.п.;
в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
г) організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
д) надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Діяльність Асоціації базується на принципах:
- поваги до особистої думки і гідності кожного члена Асоціації;
- колективності у роботі Асоціації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов'язків та доручень;
виборності всіх керівних органів Асоціації;
- періодичної звітності виборних органів перед членами Асоціації та вищестоящими органами;
- відкритості, гласності, прозорості;
- свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
- обов'язковості виконання рішень вищестоящих органів для нижчестоящих.
3.2. Діяльність Асоціації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Асоціації, який затверджується Зборами Асоціації терміном на один рік чи більше (за рішенням Зборів). Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Асоціації за необхідності висвітлюється в засобах масової інформації.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Асоціації є індивідуальним. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18 річного віку що виконують вимоги Статуту Асоціації та беруть участь у її діяльності. Членство в Асоціації є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Асоціації.
4.2.Рішення про прийом у члени Асоціації приймає Правління Асоціації, протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я Президента Асоціації про бажання стати членом Асоціації. Правління Асоціації має право відмовити у прийнятті особи в члени Асоціації. Правління має право делегувати право прийняття в члени Асоціації відокремленим підрозділам Асоціації або іншим статутним органам.
4.3.Облік членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації.
4.4.Члени Асоціації мають право:
- обирати і бути обраними до складу статутних органів Асоціації;
- брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;
- вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;
- на участь у зборах, засіданнях статутних органів;
- одержувати інформацію з питань діяльності Асоціації;
- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Асоціації до прийняття рішень з цих питань;
- висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Асоціації;
- брати участь в усіх заходах, що проводяться Асоціації;
- на отримання від Асоціації допомоги, якої він потребує;
- вільно виходити Асоціації за власною письмовою заявою;
- вносити пропозиції, заяви та скарги на розгляд керівних органів.
4.5.Члени Асоціації зобов'язані:
виконувати вимоги цього Статуту;
• брати активну участь у виконанні рішень статутних органів, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду Асоціації, всебічно сприяти зміцненню їх авторитету;
• сплачувати внески;
• пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Асоціації;
• виконувати вимоги керівних органів Асоціації, відокремленого підрозділу, у якому член Асоціації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.
4.6. Членство в Асоціації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушенням прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.
4.7. За дії, несумісні з перебуванням у Асоціації: грубі порушення вимог Статуту, систематичні невиконання рішень керівних статутних органів, негідну поведінку, що компрометує звання члена Асоціації, до члена Асоціації застосовуються стягнення: попередження та виключення з Асоціації Рішення про стягнення приймається Правлінням Асоціації простою більшістю голосів присутніх з інформуванням про це Президента Асоціації.
4.8. Член Асоціації може бути виключений крім підстав вказаних у пункті 4.7:
- за власним бажанням, добровільно, у будь-який час шляхом подання заяви до Правління Асоціації, при цьому членство припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень; з того самого дня припиняється перебування члена Асоціації на будь-яких виборних посадах в Асоціації, крім Президента Асоціації чи заступників Президента. Членство Президента Асоціації чи його заступників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Президента чи його заступників;
- смерті члена Асоціації.
4.9. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов'язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
НАШИ ПАРТНЕРЫ